Porównanie efektywności skali produkcji mleka w wybranych gospodarstwach Europy w 2005 roku

Jacek Prochorowicz, Robert Rusielik

Prochorowicz, Jacek
Rusielik, Robert
Porównanie efektywności skali produkcji mleka w wybranych gospodarstwach Europy w 2005 roku
Comparison of scale efficiency of milk production in the selected European farms in 2005
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.94, nr 1, s. 29-34

Słowa kluczowe

DEA efektywność skali produkcja mleka

Key words

DEA scale efficiency milk production

Streszczenie

W artykule przestawiono analizę efektywności skali produkcji mleka w gospodarstwach zrzeszonych w sieci EDF. Badaniami, przy wykorzystaniu metody DEA wskazującej relatywną efektywność analizowanych obiektów, objęto 262 gospodarstwa z 16 krajów Europy. Przeprowadzone badania wykazują różnice w efektywności skali produkcji mleka wśród analizowanych gospodarstw. Z badań wynika, że na 188 gospodarstw o nieefektywnej skali produkcji 79 miało malejący charakter skali, tzn. za dużą skalę produkcji, natomiast 109 miało rosnący charakter skali, co oznacza za małą skalę produkcji. Wskazana nieefektywność informuje o tym, że istnieje lepsza struktura nakładów i efektów niż aktualnie posiadana przez gospodarstwo.

Abstract

The paper aims to compare the scale efficiency of milk production on the basis of data from selected farms associated in European Dairy Farmers network (EDF). The date for analysis were collected from 262 farms in 2005. The scale efficiency of milk production was computed by applying Data Envelopment Analysis (DEA). The results of the study showed that 188 farms were inefficient, 79 farms had to high scale of production and 109 farms had too low scale of production. The later farms should therefore change the structure of inputs and outputs to get the optimal scale of production.