Zasoby oraz sytuacja ekonomiczna gospodarstw położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce w świetle wyników FADN

Dorota Klepacka-Kołodziejska

Klepacka-Kołodziejska, Dorota
Zasoby oraz sytuacja ekonomiczna gospodarstw położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce w świetle wyników FADN
Resources and economic situation polish farms on less favored areas of FADN system
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.94, nr 1, s. 51-65

Słowa kluczowe

Unia Europejska rozwój obszarów wiejskich Wspólna Polityka Rolna obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania FADN

Key words

The European Union rural areas development Common Agricultural Policy less favoured areas FADN

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w gospodarstwach z bazy FADN w roku 2005 w podziale na wydzielone grupy obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Uwzględniono potencjał ekonomiczny gospodarstw oraz ich organizację i wyniki produkcyjne. W badaniach między innymi wykazano, iż udział dopłat do ONW w dochodach gospodarstw najmniejszych w najsłabszych regionach jest najniższy.

Abstract

The paper presents results of research on farms operating at less favoured areas. The analysis were conducted based on FADN data from 2005. The following attributes were taken into consideration: farm economic potential, organisation and production results. The research revealed that the share of the compensatory allowances for LFA in income of the smallest, mountain farms was the lowest. Moreover, farms in Małopolska and Pogórze regions (mountain areas) have substantially worse indicators than other regions what is good implication for strengthening regional support for them. The results showed that there is inconsiderable difference between resources and economic situation of non LFA and so called .other LFA., what impeach the propriety of the LFA delimitation system in Poland.