Skala spółdzielni mleczarskich a ich wyniki ekonomiczno-finansowe w latach 1999-2005

Michał Pietrzak

Pietrzak, Michał; ORCID: 0000-0002-0418-3436
Skala spółdzielni mleczarskich a ich wyniki ekonomiczno-finansowe w latach 1999-2005
Scale of cooperatives versus their financial performance in the years 1999-2005
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.93, nr 2, s. 107-117

Słowa kluczowe

skala wyniki ekonomiczno-finansowe spółdzielnie mleczarskie

Key words

scale financial performance dairy cooperatives

Streszczenie

W artykule dokonano oceny wpływu skali spółdzielni mleczarskich na ich wyniki ekonomiczno-finansowe. Przeprowadzone badania na próbie 393 obiektów wskazuj ą, że wraz ze wzrostem skali mleczarni poprawie ulegają takie miary efektywności, jak: wydajność pracy, sprzedaż i ceny skupu mleka.

Abstract

This paper presents assessment of relation between scale of dairy cooperatives and their financial performance. The analysis based on 393 objects shows that scale of dairy is correlated with many of efficiency measures. The bigger scale leads to the higher labour productivity, monetary value per milk indicator and milk price offered to the members. However the research does not confirm hypothesis that bigger scale leads to the higher assets productivity and profitability of cooperatives. Further concentration of the dairy sector in Poland should lead to the better results of dairies.