Perspektywy rozwoju handlu produktami mleczarskimi w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Karolina Pawlak, Walenty Poczta

Pawlak, Karolina; ORCID: 0000-0002-5441-6381
Poczta, Walenty; ORCID: 0000-0002-7592-7412
Perspektywy rozwoju handlu produktami mleczarskimi w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Growth prospects of dairy trade in poland and the european union countries
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.93, nr 2, s. 129-138

Słowa kluczowe

eksport import artykuły mleczarskie Polska Unia Europejska handel wewnątrzwspólnotowy handel z krajami trzecimi

Key words

export import dairy products Poland the European Union intra-EU trade extra-EU trade

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono możliwe scenariusze rozwoju handlu artykułami mleczarskimi w Polsce i Unii Europejskiej do 2015 roku. W badaniach wykorzystano matematyczny model równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project (GTAP).

Abstract

Some possible scenarios of dairy trade development in Poland and the European Union countries are presented in the paper. Global Trade Analysis Project (GTAP), the computable general equilibrium model, was used to make some trade forecast.