Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów

Wojciech Ziętara

Ziętara, Wojciech; ORCID: 0000-0002-3182-522X
Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów
Economic and organization problems dairy production with high milk yield
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.93, nr 2, s. 27-36

Słowa kluczowe

gospodarstwa mleczne wydajność mleczna krów opłacalność produkcji mleka zarządzanie stadem krów

Key words

dairy farms milk yield milk production profitability herd management

Streszczenie

W pracy omówiono ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych przy wysokiej mleczności krów. Badaną zbiorowość 224 gospodarstw podzielono na grupy: o wydajności mlecznej krów, poniżej i powyżej 9 tys. kg mleka od krowy w roku. Analizą objęto, przychody, koszty i zysk w przeliczeniu na 100 kg mleka, a także produktywność czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału oraz wybrane elementy zarządzania stadem, takie jak: wiek pierwszego wycielenia, długość okresu międzywycieleniowego i poziom brakowania krów.

Abstract

The study describes economical and organizational problems of milk production on dairy farms with high milk yield. The analyzed sample of 224 farms was divided into groups according to the milk yield : below and above 9 000 kg milk per cow per year. The as well as analyses conducted involved revenues, costs and profits calculated for 100 kg of milk, productivity of resources: land, labour and capital few herd management issues: age of first calving, length of inter calving period, replacement rate. Research results show that the farms with milk yield higher than 9 000 kg per cow per year are characterized by: lower milk production profitability measured by the level of profit from 100 kg of milk, higher labour, land and capital productivity, lower milk production from fodder feed, longer inter calving period and higher replacement rate.