Kierunki zmian i sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w woj. Małopolskim

Jerzy Cieślik, Janusz Żmija

Cieślik, Jerzy
Żmija, Janusz
Kierunki zmian i sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w woj. Małopolskim
Directions of changes and economic situation of dairy farms in the malopolskie province
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.93, nr 2, s. 46-54

Słowa kluczowe

produkcja mleka gospodarstwo mleczne dochód z gospodarstwa rodzinnego

Key words

milk production dairy farms farms income

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zmiany w pogłowiu krów mlecznych, wydajności mlecznej, w poziomie produkcji mleka i w skupie. Ponadto ukazano sytuację produkcyjno-ekonomiczną gospodarstw mlecznych o zróżnicowanej skali produkcji. W latach 1999-2006 stwierdzono duży spadek stanu liczebnego krów, spadek produkcji mleka i skupu, przy umiarkowanym wzroście wydajności mlecznej. Zadowalający poziom dochodów z rodzinnych gospodarstw rolnych stwierdzono tylko w gospodarstwach o dużej skali produkcji.

Abstract

The paper presents changes in dairy cow population, in levels of milk production and its procurement. A considerable decrease in bovine population reaching 42.3% was registered in 1999-2006, milk production in the province decreased by 35.3% at simultaneous 14% increase in milk yield per cow is observed. Incomes from dairy farming (in 2004) revealed high diversification depending on the scale of cow herds owned by farms and fluctuated from c.a.1 thousand zlotys on farms with herd of 2-5 dairy cows to c.a. 28 thousand zlotys on farms keeping 10-20 cows.