Strategiczne uwarunkowania rozwoju polskich gospodarstw mlecznych

Andrzej Parzonko

Parzonko, Andrzej; ORCID: 0000-0003-0244-1996
Strategiczne uwarunkowania rozwoju polskich gospodarstw mlecznych
Strategic conditions of dairy farms developemnent in poland
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.93, nr 2, s. 55-70

Słowa kluczowe

ekonomika produkcji mleka koszty produkcji dochód z gospodarstwa

Key words

milk production economics milk production costs farm profit

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono główne czynniki zewnętrzne wpływające na przyjmowanie strategii postępowania rolników zajmujących się produkcją mleka. Dokonano analizy produkcji i spożycia mleka na świecie, zmian w polityce rolnej UE, oczekiwań przetwórców wobec rolników, zmian w liczbie i sile ekonomicznej gospodarstw mlecznych w Europie. Produkcja mleka ciągle jest mniejsza w stosunku do potencjalnych możliwości spożycia przetworów mlecznych, co stwarza szansę rozwoju efektywnych ekonomicznie gospodarstw mlecznych w Polsce.

Abstract

The main purpose of the study was to determine the main external factors influencing strategies of dairy farmers. Production, consumption, changes of EU regulations, dairy purchasers requirements concerning farms, changes in the number of farms and their economic power were analyzed in the paper. Presented results suggest that milk production is lower in relation to the consumption potential. Therefore, economically efficient dairy farms in Poland have still large development opportunities.