Profesor Florian Maniecki, życie i twórczość (jubileusz: 80-lecia urodzin)

Wojciech Ziętara

Ziętara, Wojciech; ORCID: 0000-0002-3182-522X
Profesor Florian Maniecki, życie i twórczość (jubileusz: 80-lecia urodzin)
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007, vol.93, nr 2, s. 8-12