Sposoby ograniczenia ryzyka dochodowego wynikającego z przymrozków wiosennych w sadach jabłoniowych

Jakub Kłoczko, Adam Wąs

Kłoczko, Jakub
Wąs, Adam; ORCID: 0000-0001-8643-5985
Sposoby ograniczenia ryzyka dochodowego wynikającego z przymrozków wiosennych w sadach jabłoniowych
Te possibilities of reducing income risk imposed by ground frost in apple production
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.94, nr 2, s. 164-171