Działalność Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w 50-lecie powstania . fakty, opinie, refleksje

Jan Górecki

Górecki, Jan
Działalność Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w 50-lecie powstania . fakty, opinie, refleksje
Activities of Agricultural Economics Committee of Polish Academy of Science in its 50th anniversary – facts, opinions, reflections
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.94, nr 2, s. 12-14

Słowa kluczowe

Komitet Ekonomiki Rolnictwa ekonomia

Key words

Agricultural Economics Committee economy

Streszczenie

Przedstawiono tekst wystąpienia na posiedzeniu Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN z okazji 50-lecia istnienia tego komitetu. Wskazano działania podejmowane w zakresie znaczenia czynnika ludzkiego oraz systemu kształcenia jako ważnego problemu rozwoju ekonomiki rolnictwa, agrobiznesu i terenów wiejskich.