Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarsw rodzinnych

Piotr Sulewski

Sulewski, Piotr; ORCID: 0000-0002-7983-4651
Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarsw rodzinnych
Utilized agricultural area and efficiency of family farms
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.94, nr 2, s. 130-135

Słowa kluczowe

efektywność gospodarstw powierzchnia gospodarstwa metoda DEA

Key words

efficiency farm area DEA method

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę efektywności gospodarstw indywidualnych w zależności od powierzchni użytków rolnych. Badanie przeprowadzono z zastosowaniem metody DEA. Analiza wykazała, że gospodarstwa większe osiągają wyższą efektywność skali, podczas gdy mniejsze jednostki cechuje wyższa czysta efektywność techniczna. Wskaźniki łącznej efektywności technicznej osiągnęły najwyższą wartość w gospodarstwach największych.

Abstract

The main aim of the study was to compare the technical efficiency of farm production depending on farm size measured by Utilized Agricultural Area. The efficiency was computed by applying Data Envelopment Analysis (DEA). The research showed that more technically efficient were farms with bigger area. In case of smaller farms the main factor of inefficiency was too small size while in case of bigger farms the main component of inefficiency was to low pure technical efficiency. The research exposed the need for improvement management skills as well as increase of farms size.