Koszty współistnienia produktów modyfikowanych genetycznie i niezmienionych w łańcuchu dystrybucji pasz treściwych zawierających soję

Mariusz Maciejczak

Maciejczak, Mariusz; ORCID: 0000-0002-0630-5628
Koszty współistnienia produktów modyfikowanych genetycznie i niezmienionych w łańcuchu dystrybucji pasz treściwych zawierających soję
Cost of co-existence between gm and non-gm based supply chains of animal feeds produced from soybean meal in Poland
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.94, nr 2, s. 147-156

Słowa kluczowe

GMO współistnienie koszty współistnienia śruta sojowa

Key words

GMO co-existence costs of co-existence soybean meal

Streszczenie

W dobie dynamicznego rozwoju produkcji opartej o organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) dużego znaczenia nabierają kwestie współistnienia produkt ów GMO i niezmienionych w łańcuchu żywności i pasz dla zwierząt. Podstawowym warunkiem współistnienia jest zagwarantowanie konsumentom możliwości wyboru spośród dostępnych produktów pochodzących z różnych systemów rolniczych. Rodzi ono jednak określone skutki ekonomiczne. Celem opracowania jest zbadanie kosztów generowanych w wyniku wdrożenia działań współistnienia w łańcuchu dystrybucji pasz treściwych zawierających soję. Analizy dla roku 2006, oparto o model uwzględniający dodatkowe koszty współistnienia. Stwierdzono, że koszty te wynosiły 35,85 zł/t dla paszy i były narzucane na produkty niezawierające GMO.

Abstract

At the time of dynamic growth of production based on genetically modified (GM) varieties of agricultural plants the issues of co-existence are becoming very important. The co-existence between GM and non-GM based agricultural supply chains is a key factor to ensure consumers a right to choose products coming from different production systems. However co-existence imposes also additional costs due to necessary measures undertaken in order to ensure segregation and integrity of products. The paper aims to identify the costs of co-existence in Polish animal feed supply chain, in which the soybean meal is used. The analysis conducted in 2006 for one processing plant are based on additional co-existence costs. model. The results show that the additional co-existence costs reached 35,85 Polish Zloty per metric ton and were put on non-GM products.