Hodowla roślin ogrodniczych w spółkach ANR

Tadeusz Filipiak

Filipiak, Tadeusz; ORCID: 0000-0002-9397-7595
Hodowla roślin ogrodniczych w spółkach ANR
Breeding horticultural plant in APA’S companies
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.94, nr 2, s. 157-163

Słowa kluczowe

hodowla roślin ogrodniczych koszty hodowli efektywność

Key words

breeding horticultural plant cost breeding efficiency

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono sytuację w hodowli roślin ogrodniczych w spółkach ANR w latach 1996-2006. Spółki hodowli roślin ogrodniczych odgrywają istotną rolę, ponieważ ich własnością w 2006 roku było 74% odmian krajowych znajdujących się w Centralnym Rejestrze Odmian Roślin Warzywnych COBORU. W analizowanych latach nastąpił wzrost rejestracji odmian, pomimo zmniejszenia się liczby gatunków w badaniach oraz liczby przedsiębiorstw. Zwiększyła się również liczba odmian należących do spółek. Nakłady ogółem ponoszone na hodowlę roślin ogrodniczych w analizowanych latach zmniejszyły się w ujęciu nominalnym o 24%. Jednak w ujęciu realnym nakłady na hodowlę zmniejszyły się aż o 56%.

Abstract

The paper analysis horticultural breeding plants in APA.s companies. These firms are crucial in the development of biological progress. They own 74% of Polish vegetable sub-species listed in Official Subspecies Register in the 2006 year. In the research period 1996-2006, generally there was observable the increase of varieties registration, and decrease of number of species in research and number of enterprises. However there was noted increase of varieties owned by APAs companies (45%) in the Register. It is important to note that the funds spend on horticultural plant breeding decreased by 56% in the research period.