Koszty likwidacji plantacji wierzby krzewiastej

Roman Kisiel, Mariusz Stolarski, Stefan Szczukowski, Józef Tworkowski

Kisiel, Roman
Stolarski, Mariusz
Szczukowski, Stefan
Tworkowski, Józef
Koszty likwidacji plantacji wierzby krzewiastej
Costs of liquidation of short-rotation willow plantation
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.94, nr 2, s. 172-177

Słowa kluczowe

wierzba krzewiasta biomasa koszty likwidacji plantacji

Key words

willow biomass costs of liquidation plantation

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było określenie kosztów likwidacji plantacji Salix spp. metodą chemiczno-mechaniczną. Podstawą badań była plantacja wierzby krzewiastej na 15-letnim korzeniu zlokalizowanej na Nizinie Kwidzyńskiej w pradolinie Wisły. Całkowity koszt likwidacji plantacji Salix spp. wyniósł 2075,60 zł /ha. Z wszystkich przeprowadzonych prac w trakcie likwidacji plantacji największe koszty (1432 zł/ha) poniesiono na ręczne usuwanie wyoranych karp z pola połączone z ich wywożeniem. W przypadku 10-letniego okresu użytkowania plantacji roczne obciążenie potencjalnej nadwyżki bezpośredniej kosztami wynikającymi z jej likwidacji wynosiłoby około 208 zł/ha. Wydłużanie okresu eksploatacji plantacji do 25 lat obniżyłoby te koszty do 83 zł/ha.

Abstract

The aim of presented studies was to determine the level of the cost of liquidation of short-rotation willow plantation using mechanical and chemical method. Analyze of cost of Salix spp. plantation liquidation was performed on the basis of field trial carried out in the Lower Vistula River Valley on Kwidzyn Lowland. Willow cuttings were planted in the spring 1992 at the density of 40,00 cuttings . ha- 1 on alluvial medium textured soil. Experimental liquidation of the plantation was done after 15 years from planting. The total cost of liquidation amounted to 2075,60 PLN . ha-1. The highest single operation cost (1432 PLN . ha-1) was for manual deposition of stumps from the field together with transport cost of the material. In the cost structure this operation amounts to 69% of the total cost. If 10 year of plantation life span is assumed annual cost of liquidation would be ca. 208 PLN . ha-1. If life span of plantation is prolonged to 25 years it reduces this cost to 83 PLN . ha-1.