Problemy mikroekonomiki rolnictwa w pięćdziesięcioletniej działalności Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN

Zygmunt Wojtaszek

Wojtaszek, Zygmunt
Problemy mikroekonomiki rolnictwa w pięćdziesięcioletniej działalności Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN
Problems of agricultural microeconomics in the fifty years activity of Agricultural Economics Committee of Polish Academy of Science
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.94, nr 2, s. 27-32

Słowa kluczowe

Komitet Ekonomiki Rolnictwa ekonomia

Key words

Agricultural Economics Committee economy

Streszczenie

Przedstawiono najważniejsze problemy nauk ekonomiczno-rolniczych w pięćdziesięcioletniej działalności Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. Wskazano historycznie trzy okresy tej działalności i szczegółowo je scharakteryzowano.