Kierunki prac Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w latach 2007-2010

Bogdan Klepacki

Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530
Kierunki prac Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w latach 2007-2010
Directions of Agricultural Economics Committee of Polish Academy of Science in 2007-2010 development
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.94, nr 2, s. 33-36

Słowa kluczowe

Komitet Ekonomiki Rolnictwa ekonomia

Key words

Agricultural Economics Committee economy

Streszczenie

Przedstawiono najważniejsze kierunki działania Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w najbliższych latach. Wskazano na wiele niezbędnych działań, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania wszystkich ważnych problemów rozwoju nauki w zakresie ekonomiki rolnictwa, agrobiznesu i terenów wiejskich, wypracowywania poglądów na ważne tematy gospodarcze, przygotowywania ekspertyz dla ciał decyzyjnych, oddziaływania na rozwój młodych kadr naukowych, a także wykorzystania osiągnięć nauk ekonomicznych w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej i USA do aplikacji w Polsce.

Abstract

In the paper the most important directions of AEC PAS development have been presented. It was showed lots of for agricultural economics scientific problems, connected not only with agriculture, but with agribusiness and rural area development as well. Agricultural Economics Committee have to prepare expertise for government, help for young doctoral to develop their skills, with use USA and EU experience on these field for implementation in Poland.