Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa

Stanisław Stańko

Stańko, Stanisław; ORCID: 0000-0001-9698-9316
Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa
External conditions of development of Polish agriculture
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.94, nr 2, s. 65-79

Słowa kluczowe

makroekonomiczne uwarunkowania handel zagraniczny ceny inflacja

Key words

macroeconomic determinants foreign trade prices inflation

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Obejmują one czynniki demograficzne, handel zagraniczny artykułami rolno- żywnościowymi, inflację, stopę wzrostu gospodarczego, kurs walutowy zł do euro.

Abstract

The article presents impact of macroeconomic variables (rate of economic growth, exchange rate, rate of inflation, integration) on the agriculture. Since the first year after the Polish UE accession foreign trade agri-food turnover has been growing. EU Member States have become main partners in exchange of many products. Raw agricultural products prices within the common market have become more equalized. Exchange rates are the most important variable influencing the performance of the agricultural sector. Economic growth and inflation have weak influence on the agricultural market.