Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN (synteza 1957-2007)

Włodzimierz Kamiński

Kamiński, Włodzimierz
Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN (synteza 1957-2007)
Agricultural Economics Committee of Polish Academy of Science (synthesis 1957-2007)
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.94, nr 2, s. 9-11

Słowa kluczowe

Komitet Ekonomiki Rolnictwa ekonomia

Key words

Agricultural Economics Committee economy

Streszczenie

Przedstawiono zredagowany tekst wystąpienia na posiedzeniu Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN z okazji 50-lecia istnienia tego komitetu. Wskazano działania podejmowane w zakresie ważnych problemów rozwoju nauki w zakresie ekonomiki rolnictwa, agrobiznesu i terenów wiejskich.