Kondycja finansowa spółek hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych

Emilia Grzegorzewska

Grzegorzewska, Emilia
Kondycja finansowa spółek hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych
Financial situation of breeding companies owned by the Agency of agricultural Property
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 3-4, s. 60-69

Słowa kluczowe

analiza finansowa analiza wskaźnikowa kondycja ekonomiczno-finansowa spółek hodowlanych

Key words

financial analysis ratio analysis economic and financial condition of breeding companies

Streszczenie

Zaprezentowano ocenę sytuacji finansowej trzech grup strategicznych spółek hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych (spółek hodowli roślin, spółek hodowli zwierząt oraz spółek hodowli koni). Wskazano podobieństwa i różnice występujące między wyznaczonymi grupami w obszarze płynności, rentowności, sprawności działania oraz zadłużenia.

Abstract

The paper aims to analyze the economic and financial conditions of the companies owned by the Agency of Agricultural Property. The applied ratio analysis is based on different economic and financial indicators. There were analyzed three groups of companies . plant breeding companies, animal breeding companies as well as horses breeding companies. In results similarities and differences between these groups of companies in different areas of activities were shown.