Rozdział własności od zarządzania a efektywność gospodarowania wybranymi czynnikami produkcji

Justyna Franc-Dąbrowska

Franc-Dąbrowska, Justyna; ORCID: 0000-0002-5881-0343
Rozdział własności od zarządzania a efektywność gospodarowania wybranymi czynnikami produkcji
Separation between ownership and management and effectiveness of utilization of selected production resources
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 3-4, s. 70-82

Słowa kluczowe

własność zarządzanie efektywno gospodarowania przedsiębiorstwo

Key words

ownership management effectiveness of management enterprise

Streszczenie

W artykule przeprowadzono ocenę wykorzystania wybranych czynników produkcji z punktu widzenia efektywności zarządzania przedsiębiorstw kierowanych przez menedżerów i właścicieli. Próbę badawczą stanowiła jednolita grupa przedsiębiorstw rolniczych w latach 2001-2007. Zweryfikowano pozytywnie hipotezę badawczą, że właściciele zarządzają efektywniej od menedżerów, w odniesieniu do kapitału własnego i aktywów ogółem. Do badań zastosowano analizę porównawczą, analizę wskaźnikową oraz test na różnice .średnich.

Abstract

The paper presents the assessment of utilization of selected production resources in the view of effectiveness of management in enterprises run by either by the contracted managers or by the companies owners. Research sample was build based on agricultural enterprises which were analyzed for the years 2001-2007. In the analysis the comparative and ratio analysis were applied together with the test for difference between means. Research hypothesis that owners are managing in a more effective way then the contracted managers was verified positively with respect to equity and total assets.