Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych

Bogdan Klepacki

Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530
Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych
The choosen problems connected with metodology of economic scientific research
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 2, s. 38-46

Słowa kluczowe

metodologia badań naukowych ekonomia rozwój naukowy

Key words

methodology of science research economy scientific development

Streszczenie

Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań ekonomicznych. Wskazano główne zagadnienia dotyczące stawiania problemów naukowych, hipotez badawczych, metodyki doboru próby, a także rodzajów badań.

Abstract

In the paper some of important problems connected with preparing the scientific research are presented. The Author discussed problems of the methodology of economic research like a theme, goals, hypothesis, methods and results.