Formalno-prawne zagadnienia związane z awansem naukowym w świetle proponowanych zmian

Jan Wołoszyn

Wołoszyn, Jan
Formalno-prawne zagadnienia związane z awansem naukowym w świetle proponowanych zmian
Formal and legal questions related to scientific advance payment in light of suggested changes
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 2, s. 47-54

Słowa kluczowe

stopień doktora stopień doktora habilitowanego tytuł profesora uprawnienia procedury projekt reformy

Key words

scientific doctor assistant professor scientific professor entitlement procedures project of reform

Streszczenie

Przedstawiono aktualny stan formalno-prawny związany z karierą naukową oraz proponowane zmiany w tym zakresie. Przeanalizowano zapisy aktów prawnych dotyczących stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora. Najwięcej miejsca poświecono wymaganiom przy ubieganiu się o poszczególne stopnie i tytuł naukowy oraz trybowi przeprowadzania przewodów. Ukazano projektowane założenia nowego modelu kariery akademickiej oraz odniesiono je do stanu aktualnego.

Abstract

The paper presents the state of the art of formal and legal issues connected with the development of scientific career as well as analysis proposed changes in this area. The legal documents were analyzed concerning the degree of Ph.D. and post Ph.D. namely assistant professor degrees as well as title of professor. The paper pays attention on the formal process of obtaining those degrees. Additionally new model of scientific career was analyzed.