Wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem opracowań naukowych

Bogdan Klepacki

Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530
Wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem opracowań naukowych
The choosen problems connected with economic scientific publications
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 2, s. 58-62

Słowa kluczowe

metodologia badań naukowych ekonomia publikacje publikacje naukowe

Key words

methodology of science research economy publications scientific publications

Streszczenie

Przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze standardami i wymogami dotyczącymi prezentacji wyników badań naukowych w formie publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem badań ekonomicznych. Zaprezentowano również niektóre wymogi stawiane rozprawom naukowym.

Abstract

In the paper some of important problems connected with scientific publication have been presented. Author stated the different demands connected with preparation of papers and doctoral dissertations.