Badania w naukach ekonomicznych i rozwój kadr . problemy merytoryczne, metodologiczne oraz formalno-prawne

Bogdan Klepacki

Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530
Badania w naukach ekonomicznych i rozwój kadr . problemy merytoryczne, metodologiczne oraz formalno-prawne
Researches in economic science and development of scientific staff . Substance, methodological, formal and legal problems
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 2, s. 7-8

Słowa kluczowe

metodologia badań naukowych ekonomia publikacje naukowe

Key words

methodology of science research economy scientific publications