O pewnych metodach porządkowania i grupowania w analizie zróżnicowania rolnictwa

Zbigniew Binderman

Binderman, Zbigniew
O pewnych metodach porządkowania i grupowania w analizie zróżnicowania rolnictwa
On arrange methods in analysis of regional differentation of agriculture
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 2, s. 77-90

Słowa kluczowe

poziom rozwoju rolnictwa mierniki syntetyczne funkcje użyteczno- ści uporządkowanie liniowe klasyfikacja

Key words

agriculture development level synthetic measures utility functions voivodeships class division

Streszczenie

Przedstawiono teorie i zastosowania wybranych metod porządkowania i grupowania obiektów, na przykładzie stanu rolnictwa według województw w Polsce w 2006 roku. Rozważane metody wykorzystują funkcje użyteczności. Do konstrukcji miernika syntetycznego zastosowano metody nieliniowe i metodę liniową. Użyto metody bezwzorcowe oraz jedną metodę wykorzystującą dwa wzorce.

Abstract

The paper describes new possibilities of applications of the arrange methods in order to analyse Polish agriculture. These methods use utility functions as the preference indicators. The considered functions based and do not based on models, respectively.