Efektywność techniczna stadnin koni należących do Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2006

Mirosław Helta, Michał Świtłyk

Helta, Mirosław
Świtłyk, Michał
Efektywność techniczna stadnin koni należących do Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2006
Technical efficiency of studs belong to agricultural property agency (APA) in 1994-2006
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 112-120

Słowa kluczowe

metoda DEA super efektywność DEA indeks Malmquista

Key words

DEA method super efficiency index Malmquista

Streszczenie

Określono efektywność techniczną VRS i pozycję w rankingu efektywności oraz zbadano postęp produktywności przy zastosowaniu indeksu produktywności całkowitej Malmquista w stadninach koni należących do Agencji Nieruchomości w latach 1994-2006.

Abstract

The aim of this study was to determine the effectiveness of technical efficiency of studs belong to Agricultural Property Agency (APA) in 1994-2006 using the DEA method and to attempt to clarify the Malmquist.s index and determine the effectiveness ranking of studs. Technical efficiency coefficients VRS were in 1994 0,850 and in 2006 0,958. Average of the Malmquist index was 1,019. The results of ranking were classified in three groups: one is the group of firms with high position in the ranking of efficiency, the next group were studs, which changed the position in the ranking and the last group formed firms, which the lowest positions in the ranking.