Ekonomiczna a ekologiczna trwałość gospodarstwa rolniczego

Edward Majewski

Majewski, Edward; ORCID: 0000-0003-0886-6645
Ekonomiczna a ekologiczna trwałość gospodarstwa rolniczego
Economic and ecological sustainability of farms
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 140-151

Słowa kluczowe

trwały rozwój gospodarstwo rolnicze wskaźniki trwałości

Key words

sustainable development farm sustainability indicators

Streszczenie

Przedstawiono wyniki analizy trwałości ekonomicznej i ekologicznej zbiorowości 120 gospodarstw rolniczych, dla których oszacowano syntetyczny wskaźnik trwałości (SWT) odpowiadający paradygmatowi trwałego rozwoju. Stwierdzono, że nie występuje konflikt między celami ekonomicznymi i ekologicznymi. Gospodarstwa bardziej dochodowe, o większej powierzchni, z wyższą intensywnością produkcji, jak również gospodarstwa ekologiczne, cechował korzystniejszy, przeciętnie wskaźnik trwałości ekologicznej.

Abstract

The paper presents results of the estimation of economic and ecological sustainability in the sample of 120 farms, for which the synthetic sustainability indicator corresponding with the Sustainable Development paradigm has been calculated. It was concluded that there is no conflict between economic objectives and ecological performance of farms. Indicator of ecological sustainability for farms with higher incomes, larger, more intensive, as well as organic farms is, on average, higher.