Substytucja czynników produkcji w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych

Paweł Kasztelan

Kasztelan, Paweł
Substytucja czynników produkcji w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych
Substitution of production factors in the large scale agricultural companies
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 174-181

Słowa kluczowe

czynniki produkcji substytucja czynników wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolnicze

Key words

production factors substitution large scale agricultural companies

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano zmiany w zakresie wyposażenia wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych w podstawowe czynniki produkcji oraz zagadnienia związane z ich substytucją. Największe zmiany zaobserwowano w zakresie substytucji pracy kapitałem, które wyrażały się przede wszystkim wzrostem technicznego uzbrojenia pracy. Procesom, tym towarzyszył wzrost produkcji, który umożliwił popraw ę uzyskiwanych wyników w zakresie produktywności ziemi i pracy.

Abstract

Article presents changes in the basic production assets in the large scale agricultural companies and its substitution. The most significant changes were observed in the level of capital invested in the fixed assets, which has been systematically increased. At the same time when the labor endowments decreased, its costs started to rise. An increase in the technical labor equipment was accompanied by the labor efficiency and capital productivity enlargement. Land endowments remained at the same level