Główne czynniki oddziałujące na zmiany ekonomiczno-organizacyjne w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 1989-2009

Andrzej Parzonko

Parzonko, Andrzej; ORCID: 0000-0003-0244-1996
Główne czynniki oddziałujące na zmiany ekonomiczno-organizacyjne w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 1989-2009
Main factors influence on economic-organizational change in polish milk farms in 1989-2009
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 225-235

Słowa kluczowe

produkcja mleka ekonomika produkcji mleka skala produkcji ceny mleka w skupie

Key words

milk production milk production economics production scale milk producer prices

Streszczenie

Lata 1989-2009 to czas głębokich przemian w polskiej gospodarce i sektorze mlecznym. Po okresie załamania się produkcji i skupu mleka w latach 1990- 1995, stopniowo produkcja i przetwórstwo mleka zaczęło się odbudowywać. Nastąpiła poprawa konkurencyjności cenowej mleka w stosunku do innych produktów rolniczych. Najbardziej korzystnym okresem w tym aspekcie był 2005 rok. Największy wpływ na proces zmian w gospodarstwach mlecznych miały mleczarnie, głównie przez sposób ustalania cen za mleko

Abstract

Last 20 yarest there’ve been observed diminishing changes in Polish economy and the milk sector. After period decrease of milk production in years 1990-1995, gradually the production and the processing of milk started rebuilding. The price competitiveness of milk began improving in relation to different products. Year 2005 was the most profitable period for milk production. Creameries the most influenced on change in milk farms. They influenced the way of calculating for milk the price.