Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń . opinie i postawy

Piotr Sulewski

Sulewski, Piotr; ORCID: 0000-0002-7983-4651
Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń . opinie i postawy
Farmers towards risk and agricultural insurance – attitudes and opinions
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 320-328

Słowa kluczowe

ryzyko w gospodarstwie rolnym percepcja ryzyka gospodarstwo rolne i rolnicy ubezpieczenia rolne

Key words

risk in farms risk perception farm and farmers agricultural insurance

Streszczenie

W pracy przedstawiono opinie rolników na temat stosowanych obecnie i rozważanych na przyszłość metod ograniczania ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń rolniczych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż niewielki odsetek rolnik ów korzysta z ubezpieczeń rolnych, chociaż znaczna część badanych deklaruje zmiany w tym zakresie.

Abstract

Farmers face several types of risk in their agricultural activity. Most of interviewed farmers faced unexpected losses in their production in last few years. The main reason of the loses was drought. Only few farmers used active methods of risk protection like agricultural insurance, however a lot of farmers declared implemented insurance in their farms in the futures, mainly due to the new law obligation. Farmers. opinions about modern methods of risk reduction turned out to be rather negative. The main reason of this situation seems to be lack of knowledge.