Parametryczne i nieparametryczne metody badania efektywności skali spółdzielni mleczarskich

Joanna Baran

Baran, Joanna; ORCID: 0000-0001-9801-4344
Parametryczne i nieparametryczne metody badania efektywności skali spółdzielni mleczarskich
Parametric and non-parametric methods used to measure scale efficiency of dairy cooperatives
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 3, s. 97-106

Słowa kluczowe

efektywność skali spółdzielnie mleczarskie metoda DEA funkcja produkcji

Key words

scale efficiency dairy cooperatives DEA method production function

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę efektywności skali polskich spółdzielni mleczarskich w latach 2004-2006 z wykorzystaniem funkcji produkcji oraz metody Data Envelopment Analysis (DEA). Przeprowadzone badania na próbie 170 obiektów z zastosowaniem funkcji Cobba-Douglasa wskazały na występowanie rosnących korzyści skali w całym sektorze mleczarskim. Zastosowanie metody DEA potwierdziło, że większość badanych spółdzielni charakteryzowała się rosnącymi korzyściami skali produkcji.

Abstract

This paper presents parametric and non-parametric methods used to measure scale efficiency. As the parametric method the author applied Cobb-Douglas production function, and as the non-parametric . DEA method. The analysis based on 170 dairy cooperatives shows increasing returns to scale in the Polish dairy sector. This analysis confirmed earlier conclusions of literature.