Rozwój nauk ekonomicznych – ujęcie historyczne i współczesność

Bogdan Klepacki

Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530
Rozwój nauk ekonomicznych – ujęcie historyczne i współczesność
Developments in economic sciences . The past and present time
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 2, s. 7-8

Słowa kluczowe

ekonomia historia myśli ekonomicznej

Key words

economy history of economic ideas