Rozwój nauk ekonomicznych – ujęcie historyczne i współczesność – głos w dyskusji

Franciszek Tomczak

Tomczak, Franciszek
Rozwój nauk ekonomicznych – ujęcie historyczne i współczesność – głos w dyskusji
Developments in economic sciences . The past and present time
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 2, s. 84-89

Słowa kluczowe

ekonomia agrobiznes

Key words

economy agrobussines