Pszczelarstwo i jego rola dla rolnictwa polskiego

Janusz Majewski

Majewski, Janusz; ORCID: 0000-0002-2221-462X
Pszczelarstwo i jego rola dla rolnictwa polskiego
Beekeeping and its role for polish agriculture
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 4, s. 127-134

Słowa kluczowe

pszczelarstwo zapylanie roślin uprawnych zróżnicowanie regionalne

Key words

beekeeping plant’s pollination regional differentiation

Streszczenie

W opracowaniu określono liczbę rodzin pszczelich potrzebnych do zapylenia głównych upraw rolniczych. Wskazano na zróżnicowanie regionalne tych potrzeb w Polsce oraz korzyści uzyskiwane przez właściciela plantacji dzięki zapyleniu. Przedstawiono także możliwą do uzyskania wielkość produkcji miodu w zależności od uprawianej rośliny.

Abstract

The article presents the role of bees as a pollinators in polish agriculture. The changes in the needs of pollination of the main plants (rape, fruit trees, berry plantations) in 2000-2009 were analyzed. The number of bee families in Poland is too small to pollinated all plants. The number of bee families needed for pollination plants increased in this time. It was caused by the increased area of rape. This crop were required for 45-54% needs of plants’ pollination in 2000 to 62-69% in 2009. The needs of fruit trees decreased from 37-46% to 24-32% in this time.