Wyniki ekonomiczne wybranych polskich gospodarstw mlecznych w latach 2006-2009

Agata Wójcik

Wójcik, Agata
Wyniki ekonomiczne wybranych polskich gospodarstw mlecznych w latach 2006-2009
Results of selected Polish dairy farms in 2006-2009
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 4, s. 230-238

Słowa kluczowe

gospodarstwa mleczne produkcja mleka koszty przychody

Key words

dairy farms milk production costs returns

Streszczenie

W artykule przedstawiono kształtowanie się cen mleka, całkowitych kosztów produkcji mleka, kosztów bezpośrednich, kosztów pracy i ziemi, kosztów budynków, kosztów kwoty mlecznej oraz pozostałych kosztów w wybranych gospodarstwach polskich. Najważniejszym źródłem przychodów w analizowanych gospodarstwach były przychody ze sprzedaży mleka. Dodatkowym źródłem przychodów była sprzedaż bydła, a także płatności bezpośrednie oraz pozostałe przychody. Artykuł dostarcza także informacji o dochodowości oraz progach rentowności badanych gospodarstw. Do przeprowadzenia badania wykorzystano dane z wybranych gospodarstw polskich specjalizujących się w produkcji mleka zebrane dla Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka (European Dairy Farmers) w latach 2006-2009.

Abstract

Costs, outputs and profitability of selected Polish farms specializing in milk production in 2006-2009 are analyzed in this paper. The analysis made by using European Dairy Farmers data. Research includes milk price, total costs of milk production, direct costs, labour related costs, land costs, buildings costs, quota costs, milk and animal returns, farm income and break-even-points.