Optymalne wyposażenie gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze

Dariusz Kusz, Stanisław Zając

Kusz, Dariusz
Zając, Stanisław
Optymalne wyposażenie gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze
Optimal farm equipment with tractors
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 4, s. 247-257

Słowa kluczowe

ciągnik rolniczy koszty eksploatacji optymalne wyposażenie

Key words

tractor operating costs optimal equipment

Streszczenie

W pracy przedstawiono metodę wyznaczanie optymalnej strategii wyposażenia gospodarstwa rolnego w ciągniki rolnicze przy najniższych kosztach eksploatacji w zmiennym otoczeniu przyrodniczo-ekonomicznym. Wykazano, że optymalną strategią wyposażenia gospodarstwa rolnego w ciągniki rolnicze jest strategia S2, natomiast strategia S1 nie jest wskazana dla gospodarstw rolnych, zaś strategia S4 może być uznana za optymalną dla małych gospodarstw rolnych.

Abstract

The paper presents a method and conducted based on it analysis that gives the possibility to develop the optimal strategy for farm equipment with agricultural tractors which allows to obtain relatively lowest operating costs in a changing natural and economic environment. The analysis showed that the optimum strategy for farm equipment, agricultural tractors is the strategy S2. The analysis clearly indicates that the strategy S1 is not indicated for the farm while the S4 strategy can be accepted, as optimal for small farms.