Zróżnicowanie efektywności grup przemysłu spożywczego w Polsce

Aneta Zakrzewska

Zakrzewska, Aneta
Zróżnicowanie efektywności grup przemysłu spożywczego w Polsce
Efficiency diversification of food industry sectors in Poland
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 4, s. 258-266

Słowa kluczowe

przemysł spożywczy wydajność pracy rentowność pracy

Key words

food industry labour productivity labour profitability

Streszczenie

Celem opracowania jest wskazanie wydajność pracy i rentowność pracy grup przemysłu spożywczego. Analiza ma charakter mezoekonomiczny i została przeprowadzona dla lat 2006-2008 na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że duże zróżnicowanie efektywności pomiędzy poszczególnymi grupami przetwórstwa spożywczego jest spowodowane zróżnicowaniem technologicznym. Najefektywniejszymi grupami okazały się przemysł olejarski i paszowy.

Abstract

The paper presents the analysis of efficiency diversification of food industry sectors in Poland. Among the benchmarks of efficiency management there were labour profitability and labour productivity included. This mesoeconomics analysis is based on statistical data for the years 2006-2008. Basing on research results there is found out a diversification of efficiency level between different food industry sectors, which is caused by technological diversification. The most efficient sectors were the oil sector and the animal feed sector.