Świadczenie usług ubezpieczeniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Jarosław Przybytniowski

Przybytniowski, Jarosław
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Insurance Services In Selected European Union Countries
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 2, s. 127-136

Słowa kluczowe

dystrybucja pośrednictwo ubezpieczeniowe rynek ubezpieczeniowy agent ubezpieczeniowy broker ubezpieczeniowy

Key words

distribution insurance intermediation insurance market insurance agent insurance broker

Streszczenie

Funkcjonowanie pośrednictwa ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej regulowane jest zapisami dyrektywy 92/WE/ 2002 r., która przewiduje istnienie dwóch rodzajów pośredników w zakresie ubezpieczeń: zależnych i niezależnych. Kraje członkowskie w ramach implementacji dyrektywy mogą stosować własny podział i nazewnictwo pośredników. Pozycja pośredników ubezpieczeniowych jest wyrazem stopnia rozwoju poszczególnych rynków lokalnych i jednym z elementów różnicujących te rynki. Celem artykułu jest określenie pozycji poszczególnych kanałów dystrybucji w .świadczeniu usług ubezpieczeniowych.

Abstract

Insurance intermediation activity in European Union is regulated by 92/WE/2002 directive. The directive divides insurance intermediaries in scope of insurance range into dependent and independent. Members countries in frames of directive implementation may have own division and intermediaries names. Insurance intermediation in individual countries is diverse. Insurance intermediation conditions analysis gives answers for questions concerning its further development. Thus, the aim of this paper is to analyses the position of individual distribution channels in insurance services. Among EU member countries in scope of usage of distribution channels there are certain similarities but also many differences may be noticed. On European markets there is coincident tendency to increase the share in local markets of the rest of distribution net consisting of direct, bancassurance [Swacha-Lech 2008].