Wyzwania dla badań w dziedzinie ekonomiki rolnictwa w Wielkiej Brytanii

Kenneth Thomson

Thomson, Kenneth
Wyzwania dla badań w dziedzinie ekonomiki rolnictwa w Wielkiej Brytanii
Challenges for Research in the Field of Agricultural Economics in the UK
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 2, s. 19-27

Słowa kluczowe

ekonomika rolnictwa Wielka Brytania

Key words

agricultural economics United Kingdom

Streszczenie

W artykule omówiono trzy grupy wyzwań dla ekonomiki rolnictwa w Wielkiej Brytanii w zakresie obszarów badań, metod i źródeł ich finansowania. Stwierdzono, że przede wszystkim ze względu na wewnętrzne interesy ekonomiści rolni w Wielkiej Brytanii analizują głównie zagadnienia związane z polityką rozwoju obszarów wiejskich, aspektami środowiskowymi i wsparciem w zakresie decyzji o charakterze politycznym, za. w mniejszym stopniu zajmują się ekonomiką i organizacją gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych czy handlem międzynarodowym produktami rolnymi. W zakresie stosowanych metod badawczych stwierdzono, że są one zbliżone do tych stosowanych w innych krajach, z wyraźnym nastawieniem neoklasycznym i instytucjonalnym. Metody ilościowe w modelowaniu rynków są jednak coraz mniej wykorzystywane. Podmioty zajmujące się badaniami w obszarze ekonomiki rolnictwa poddawane są szerokiej ocenie, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, od której zależy wielkość finansowania. Finansowanie jest często przeznaczane na projekty o charakterze multidyscyplinarnym.

Abstract

Research challenges for agricultural economics in the United Kingdom (UK) can be classified under issues, methods and resources. Under issues, those of environmental land management (e.g. for landscape, biodiversity, outdoor access) have received most attention, along with questions of food security, and of animal health and welfare. In contrast, farm management has been relatively neglected, in line with the traditional (and government-shared) inclination towards economic liberalism. In terms of methods, new concepts, such as multifunctionality, payments for ecosystem services, and environmental valuation techniques, have predominated, with relatively little effort to model the EU Common Agricultural Policy. Resource issues have primarily arisen from the rather radical restructuring (including closure of many UK agricultural faculties) and stringent procedures (e.g. research assessment exercises) within the current and increasingly competitive UK university system. In this context, new staff, as well as ideas and funding, have often been sought, and gained, from elsewhere in the European Union.