Organizacja, finansowanie i najnowsze trendy w badaniach ekonomistów rolnictwa w USA

Wojciech Florkowski

Florkowski, Wojciech; ORCID: 0000-0003-1947-2182
Organizacja, finansowanie i najnowsze trendy w badaniach ekonomistów rolnictwa w USA
Organization, Financing and the Latest Trends in Agricultural Economics Research in the USA
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 2, s. 28-36

Słowa kluczowe

ustawa Hatcha system uniwersytecki oparty o nadanie ziemi NIFA organizacje producenckie stosunek społeczeństwa

Key words

Hatch Act land-grant university system National Institute of Food and Agriculture (NIFA) commodity organizations public attitudes

Streszczenie

W opracowaniu przestawiono ewolucję systemu finansowania nauczania uniwersyteckiego, badań oraz doradztwa w USA. Przedstawiono znaczenie środków z budżetu federalnego i budżetu stanowego oraz finansowanie przez organizacje producenckie, które mają możliwość finansowego wspierania badań z własnych środków.

Abstract

The objective of his article has been dictated by the interests of the agricultural economics profession in Poland as it adjusts to the ever changing system of public support of its research and teaching programs. Learning how similar issues have been approached by their colleagues in other countries offers insights into the applied solution and the adjustments required to effectively perform the two functions and continue to serve public at large, the food and fiber sector and policy makers.