Możliwości i warunki publikacji wyników badań w czasopismach naukowych

Joanna Paliszkiewicz

Paliszkiewicz, Joanna; ORCID: 0000-0002-6250-0583
Możliwości i warunki publikacji wyników badań w czasopismach naukowych
The Possibility And Conditions Of Publishing In High-Quality Journals
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 2, s. 52-63

Słowa kluczowe

rankingi czasopism struktura artykułów czasopisma ekonomiczne

Key words

high-ranked journals article structure economic journals

Streszczenie

Celem artykułu było przedstawienie metod oceny renomowanych czasopism naukowych oraz warunków publikowania w nich wyników badań. W publikacji przedstawiono przegląd literatury związany z tym tematem oraz wnioski autorów publikacji. Artykuł dostarcza instrukcji dla potencjalnych autorów na temat warunków publikowania opracowań naukowych w renomowanych czasopismach.

Abstract

The aim of the article was to present the method of preparing assessment of journals and the conditions of publication of articles in these journals. In the article the literature research was presented. The publication give instructions to the authors, how to prepare good article.