Rozwój nauk ekonomicznych na Warmii i Mazurach

Mirosław Gornowicz, Eugeniusz Niedzielski

Gornowicz, Mirosław
Niedzielski, Eugeniusz
Rozwój nauk ekonomicznych na Warmii i Mazurach
The Development Of Economic Sciences In Warmia And Mazury
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 2, s. 64-73

Słowa kluczowe

nauki ekonomiczne ekonomika rolnictwa zarządzanie

Key words

economic sciences the economics of agriculture management

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano instytucjonalny, merytoryczny i osobowy rozwój nauk ekonomicznych na Warmii i Mazurach. Analiza obejmowała przede wszystkim okres po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tych nauk w ramach Wyższej Szkoły Rolniczej (od 1950 roku), Akademii Rolniczo-Technicznej (od 1972 roku), a następnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (od 1999 roku).

Abstract

Economic sciences in Warmia and Mazury region have their roots in the activities of various organizations and institutions (eg. Royal University) associated with the region in the past. In the period after World War II, these sciences were represented in the research and publishing of organizations and scientific associations, in particular in the structures and activities established in 1950 the Agricultural College and then University of Agriculture . Technology and the University of Warmia-Mazury in Olsztyn. The economic sciences in the region were linked to a number of people whose names and contribution were also mentioned in the paper.