Metodologiczne problemy empirycznych badań ekonomicznych

Jacek Chotkowski

Chotkowski, Jacek
Metodologiczne problemy empirycznych badań ekonomicznych
Problems Of The Methodology Of Empirical Economic Research
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 2, s. 74-84

Słowa kluczowe

metodologia badań naukowych ekonomia badania empiryczne metody badawcze

Key words

methodology of scientific research economy empirical research methods of research

Streszczenie

Treścią pracy jest prezentacja opisanych w literaturze metodologicznych problemów empirycznych badań ekonomicznych. Podkreślono znaczenie różnych podejść w badaniach ekonomicznych. Najważniejszym czynnikiem decydującym o efektywno .ci badań jest odpowiedni dobór metod badawczych. Ważną rolę odgrywa poprawne sformułowanie problemu badawczego, określenie celów i hipotez.

Abstract

The article contains the presentation of the methodological problems of empirical research economics described in the literature. It points out the importance of different approaches to economic analysis. The main factors determining an efficient researches process are: proper choice of researches methods and correct definition of research problems, research goals and hypothesis.