Stopień awersji do ryzyka a wyniki gospodarstwa rolnego

Piotr Sulewski

Sulewski, Piotr; ORCID: 0000-0002-7983-4651
Stopień awersji do ryzyka a wyniki gospodarstwa rolnego
Farmer’s Risk Aversion Impact On Farm’s Results
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 2, s. 94-105

Słowa kluczowe

ryzyko w rolnictwie awersja do ryzyka wartość oczekiwana dochodu rolniczego zmienność dochodów ekwiwalent pewności

Key words

risk in agriculture risk aversion expected value of farm income farm income variability certainty equivalent

Streszczenie

W pracy podjęto próbę określenia wpływu stopnia awersji do ryzyka na wyniki gospodarstwa rolnego mierzone w kategoriach użyteczności wartości oczekiwanej. Badania przeprowadzono z zastosowaniem podejścia opartego na średniej i wariancji. Z analiz wynika, iż stopień awersji do ryzyka znacząco modyfikuje użyteczność wartości oczekiwanej dochodu rolniczego. Przeprowadzone symulacje wykazały, iż zarówno zmiany w strukturze, jak i korzystanie z ubezpieczeń produkcyjnych mogą wpływać stabilizująco na wysokość dochodów, chociaż wartość oczekiwana może ulec zmniejszeniu.

Abstract

In the paper the impact of risk aversion coefficient on expected farm results measured by certainty equivalent was investigated. The analyses were based on expected value-variance approach. In the first phase of the study a stochastic simulation was conducted in order to compute means and variances of revenues assuming scenario with and without insurance scheme. In the second phase, results obtained in the first step were incorporated into whole-farm non-linear programming model which optimized structure of crop production. The results indicate that individual farmer’s attitude towards risk is one of the crucial parameters of risk evaluation in a farm.