Pogoń za rentą i lobbing we wspólnej polityce rolnej unii europejskiej

Aldona Zawojska

Zawojska, Aldona; ORCID: 0000-0003-3668-0127
Pogoń za rentą i lobbing we wspólnej polityce rolnej unii europejskiej
Rent-Seeking And Lobbying In The EU’s Common Agricultural Policy
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 3, s. 63-72

Słowa kluczowe

pogoń za rentą lobbing rolnictwo polityka Unia Europejska

Key words

rent-seeking lobbying agriculture policy European Union

Streszczenie

W artykule przedstawiono problem pogoni za rentą oraz lobbingu we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej. W celu zbadania procederu „jazdy na gapę” przy poszukiwaniu renty politycznej porównano udziały poszczególnych krajów UE-25 w płatnościach uzyskanych w ramach WPR oraz w kosztach lobbingu przy instytucjach europejskich (składkach na rzecz COPA). Wyniki pokazały, że rolnicy z części krajów UE ponoszą koszty lobbingu w rozmiarze niewspółmiernie niższym w porównaniu z uzyskiwanymi korzyściami, dlatego mogą być uznani za „gapowiczów”.

Abstract

An analysis of free-rider behaviour on the COPA costs related to lobbying on the CAP is made by the comparison of the country’s individual shares (per farmer) of funds received from the CAP and contributions (fees) paid to the COPA. Results suggest that some of the larger beneficiaries of the CAP subsidies (Italy, Germany and France) are free-riding on less subsidized countries.