Rachunek opłacalności uprawy czarnej porzeczki przy różnym poziomie plonów i cen

Piotr Brzozowski, Agata Grużewska, Karol Majchrowski, Katarzyna Rymuza

Brzozowski, Piotr
Grużewska, Agata; ORCID: 0000-0003-3786-4016
Majchrowski, Karol
Rymuza, Katarzyna
Rachunek opłacalności uprawy czarnej porzeczki przy różnym poziomie plonów i cen
THE PROFITABILITY CALCLUS OF BLACKCURRANT CULTIVATION AT DIFFERENT LEVELS OF YIELD AND PRICE
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 4, s. 77-84

Słowa kluczowe

dochód porzeczka czarna plon cena

Key words

profit blackcurrant yield price

Streszczenie

W pracy przedstawiono opłacalność produkcji czarnej porzeczki według cen z 2010 roku. Przedstawiono koszty założenia plantacji i jej użytkowania w okresie inwestycyjnym oraz koszty ponoszone w okresie pełnego owocowania. Przeprowadzono również ocenę zmiany opłacalności produkcji w zależności od ceny i uzyskanego plonu. Stwierdzono, że uprawa czarnej porzeczki staje się nieopłacalna, jeśli cena wynosi 1,3 zł za kg, a plon - 4 tony z hektara.

Abstract

The work presents an analysis of blackcurrant production profitability. The following costs were considered: the cost of operation establishment, cost of blackcurrant cultivation during the investment period and costs incurred during the stage of fruit ripe for picking. An analysis of production profitability changes depending on price and yield was also conducted. It was found that blackcurrant cultivation became unprofitable at a price of PLN 1.3 per 1 kg and fruit yield of 4 tons per ha.