Program „Owoce w szkole” – realizacja i skuteczność w kształtowaniu nawyków żywieniowych u dzieci

Krystyna Krzyżanowska, Marzena Trajer

Krzyżanowska, Krystyna; ORCID: 0000-0002-4160-6661
Trajer, Marzena; ORCID: 0000-0003-0269-4758
Program „Owoce w szkole” – realizacja i skuteczność w kształtowaniu nawyków żywieniowych u dzieci
“SCHOOL FRUIT SCHEME” – IMPLEMENTATION AND EFFICIENCY IN SHAPING CHILDREN`S DIETARY HABITS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 2, s. 114-123

Słowa kluczowe

program „Owoce w szkole” wspólna polityka rolna Agencja Rynku Rolnego

Key words

“School Fruit Scheme” programme Common Agricultural Policy Agricultural Market Agency

Streszczenie

W opracowaniu omówiono cele, zasady i warunki uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” oraz efekty jego realizacji w Polsce. Przybliżono również propozycje Komisji Europejskiej dotyczące tego programu w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Abstract

The study discusses goals, rules and conditions for participation in the “School Fruit Scheme” as well as the results of implementing that programme in Poland. Proposals have also been introduced by the European Commission referring to the “School Fruit Scheme” in the budgetary prospect for the years 2014-2020.