Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i Niemczech

Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Mrówczyńska-Kamińska, Aldona; ORCID: 0000-0001-5439-7339
Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i Niemczech
LABOUR PRODUCTIVITY IN FOOD ECONOMY IN POLAND AND GERMANY
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 2, s. 68-76

Słowa kluczowe

zatrudnienie produkcja globalna wartość dodana brutto wydajność pracy gospodarka żywnościowa

Key words

employment global production gross value added efficiency of employment agri-food industry

Streszczenie

Celem opracowania jest porównanie wydajności pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i Niemczech w 2010 roku. Wydajność pracy obliczono jako wartość produkcji globalnej i wartość dodana brutto na jednego zatrudnionego. Z porównania wynika, że w Polsce wydajność ta była na znacznie niższym poziomie niż w gospodarce żywnościowej w Niemczech. Spowodowane to jest przede wszystkim zbyt dużymi zasobami pracy w polskim rolnictwie.

Abstract

The aim of the article was a comparative analysis of labour productivity in the agri-food economy in Poland and Germany in 2010. Labour productivity was calculated by referring to the value of output and gross value added per one employee. The comparison shows that productivity in Poland is much lower than in the agri-food industry in Germany. The reason for this is primarily a structural defect associated with very large reserves of labour in Polish agriculture.