Typologia krajów Unii Europejskiej według potencjału konkurencyjnego sektora rolnego

Karolina Pawlak

Pawlak, Karolina; ORCID: 0000-0002-5441-6381
Typologia krajów Unii Europejskiej według potencjału konkurencyjnego sektora rolnego
TYPOLOGY OF THE EU COUNTRIES ACCORDING TO THE COMPETITIVE POTENTIAL OF AGRICULTURAL SECTOR
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 1, s. 9-22

Słowa kluczowe

sektor rolny potencjał konkurencyjny zasoby czynników produkcji nakłady czynników produkcji relacje między czynnikami produkcji efektywność wykorzystania czynników produkcji kraje UE typologia

Key words

agricultural sector competitive potential resources of production factors inputs proportions between production factors factor productivity the EU countries typology

Streszczenie

Celem artykułu jest zidentyfikowanie potencjału konkurencyjnego sektora rolnego krajów Unii Europejskiej (UE) oraz wyodrębnienie typów państw UE ze względu na strukturę i efektywność wykorzystania potencjału konkurencyjnego oraz relacje między czynnikami produkcji w rolnictwie. Typologię krajów UE skonstruowano metodą Warda z grupy hierarchicznych (aglomeracyjnych) metod analizy skupień.

Abstract

The aim of the paper was to identify the competitive potential of the agricultural sector in the EU countries, as well as to distinguish clusters of the EU countries according to the structure and efficiency of competitive potential and proportions between production factors in agriculture. The typology of the EU countries was made with the use of the Ward’s method, which is an agglomerative clustering method.