Konkurencyjność banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce

Beata Chodera, Tomasz Siudek, Paweł Snarski

Chodera, Beata
Siudek, Tomasz; ORCID: 0000-0001-8400-5631
Snarski, Paweł
Konkurencyjność banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce
COMPETITIVENESS OF COMMERCIAL AND COOPERATIVE BANKS IN POLAND
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 2, s. 25-36

Słowa kluczowe

konkurencyjność konkurencja determinanty konkurencyjności banki

Key words

competitiveness competition competitiveness determinants banks

Streszczenie

Celem pracy jest określenie poziomu konkurencyjności wybranych banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce za pomocą syntetycznego wskaźnika. Z uzyskanych danych wynika, że najbardziej konkurencyjnymi bankami w Polsce były banki komercyjne, a najmniej banki spółdzielcze. W rankingu badanych banków najwyższy poziom konkurencyjności wykazywał Alior Bank S.A., a najniższy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim.

Abstract

The objective of this work is to determine the level of competitiveness of selected commercial banks and cooperative banks in Poland by using synthetic index. The obtained data show that the most competitive banks in Poland are commercial banks, and the least competitive are cooperative banks. In the ranking of the surveyed banks the highest level of competitiveness had Alior Bank S.A. and the lowest level had Cooperative Bank in Sokolow Podlaski.